درباره BI مقالات BI, پایان نامه BI درباره BPM مقالات BPM, پایان نامه BPM درباره ERP  مقالات ERP , پایان نامه ERP

Business Intelligent

همانطور كه اطلاعات رشد مي‌كنند، نياز سازمان‌ها به اداره و قابليت پردازش آنها افزايش مي‌يابد. اينكه اطلاعات به افراد مناسب در مكان درست برسد، دليل بسيار مهمي براي موفقيت سازمان است.

Business Process management

مديريت‌ جامع‌ فرآيندهاي‌ كسب‌و كار، مبحث‌ جديد و تازه‌اي‌ است‌ كه‌لازمه‌ پياده‌ شدن‌ آن‌، مستلزم‌ به‌كارگيري‌ اصول‌ و شيوه‌هاي‌ مشخص‌است‌. مديريت‌ فرآيند كسب‌ و كار يا(BPM)، روش‌ و شيوه‌ و يا راهكارهاي‌براي‌ كارايي‌ بركسب‌ و كار است‌.

Enterprise Resource Planning

فلسفه ERP را فرايند گرايي تشکيل می دهد و توسعه آن در سازمان، بخشهاي عمده ای را درگير مي كند. به همين دليل ERP بايد بعنوان پروژه ای با ابعاد سازمانی درنظر گرفته شود.اين نگرش،مستلزم اعمال تغييراتي در ابعاد فرهنگي، انساني، تكنيکی، ساختاري و فرايندي در سراسر سازمان است.

آموزش sap سپ  sap mm

آموزش sap سپ برنامه ریزی تولید sap pp

آموزش sap سپ

آموزش SAP MM

 آموزش SAP PP

  آموزش SAP PM

 

   

  

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: