BPM مانند UML بحث مدلسازی را در خود دارد در واقع شما با استفاده از BPMN مدلسازی فرایندهای سازمان را صورت می دهید و با استفاده از ابزارهای BPMS  می توانید این جریانهای کاری WORKFLOW  های موجود که توسط BPMN مدلسازی شده اند را می توانید عملیاتی نمایید
 ولی این موارد  به این معنا نیست که بحث برنامه نویسی را دیگر نداریم بلکه خیلی مواقع لازم است که شما از طریق BPML که زبان اسکریپ نویسی BPM است کنترلی روی ماهیتهای موجود در سیستم و روال جاری سیستم داشته باشید
این سیستم بیشتر برای به گردش انداختن روالهای سیستماتیک و ساده  موجود در سازمان استفاده می شود و از طریق یک سیستم bpms  شما نمی توانید یک سیستم مالی را بنویسید چون بحث استثنایات و قواعد و تعاریف ماهیتهای موجود در بک سیستم مالی بسیار پیچیده می باشد که آنرا نمی توان از طریق BPML به سر انجام رساند
بهتراست این نوع سیستم ها BPMS  را به همراه یک سیستم دیگر  مانند ERP یا MIS  راه اندازی نمایند و BPMS  به عنوان سیستم کمکی به منظور به جریان انداختن روالهای و مونیتور نمودن آنها استفاده نمایند
به عنوان مثال شما از طریق BPM   می توانید روی بستر یک سیستم مالی تعریف نمایید هرگاه یک سند حسابداری در سیستم زده شد که از موجودی بانک X  مبلغ بیشتر از N ریال خرج گردید و در صورتیکه در سیستم ورود و خروج متوجه شدیم که مدیر هنوز به سازمان وارد نشده است  یک SMS  به مدیر مالی زده شود و در صورتیکه مدیر عدد 1 را برگرداند این سند تائید گردد  در صورتیکه مدیر در سازمان بود از طریق سیستم اداری یک کارتاپل برای مدیر مالی فرستاده شود و در صورت تائید در سیستم اداری این سند در سیستم حسابداری مورد تائید قرار گیرد و قطعی گردد

همانطور که می بینید BPM ناظر بر تمامی سیستم ها موجود در سازمان بوده و ارتباط بین این سیستم ها و گردش کاری و قوانین مورد نیاز ما را اجرایی می نماید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید:   معرفی BPMمثال عملی سیستم BPM