Implementing Business Intelligence – A Readiness Checklist

در این مقاله زیر بنای مورد نیاز برای استقرار هوش تجاری در سازمان در قالب یک چک لیست کاربری دسته بندی شده است.

این تحقیق در ۴ زمینه مهم به بررسی موضوع پرداخته است:

1.    آمادگی داده ها

2.   اطلاعات خروجی مورد نیاز

3.   معیارها و استانداردهای دسترسی به اطلاعات

4.   آمادگی کارمندان سازمان برای تغییر

 

مشکلات در پیاده سازی های هوش تجاری در سازمان های بزرگ شامل مشکلات کاربران کسب و کار سازمان و منابع اطلاعاتی است.

سنجش و ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار هوش تجاری نه تنها برخی از این مشکلات را کاهش میدهد بلکه به موارد زیر نیز کمک میکند :

-          ساده کردن تناسب معنی دار و با اهمیت ارزش منابع و کاهش زمان آسیب و ضرر در پیاده سازی

-          دستیابی به مزایای برنامه ریزی شده هوش تجاری در زمان کوتاهتر.

سازمان ها زمان پر اهمیتی را برای اندیشیدن و بررسی راه کارهای پیاده سازی میگذرانند.

بیگ بنگ، جدا سازی مراحل و فازها، ایجاد نقشه راه برای جایگزینی سیستم های قدیمی موجود در سازمان و مسائلی از این قبیل. اما سازمان ها فراموش میکنند زمینه های عملیاتی که باید قبل از ورود به فاز اجرا انجام شوند را بررسی کنند. این زمینه ها در سطوح بالای سازمان عبارتند از :

-          چه اطلاعاتی مورد نیاز است ؟ صف بندی و تنظیم داده ها

-          این اطلاعات باید چگونه بازیابی شوند؟ فرآیند های گزارش گیری و قالب دهی

-          چه کسانی باید به چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشند؟شخصی سازی امنیت اطلاعات

-          چگونه کاربران سازمان بایدآماده استفاده از ابزارهای جدید شوند؟ آمادگی کاربران

 

درباره BI مقالات BI, پایان نامه BI

این مرحله شامل کار کردن روی نیازمندی های دقیق هوش تجاری نیست، شامل تحلیل های عملیاتی هم نیست. این یک مرحله پیش فعال سازی برای درگیر کردن کاربران کسب و کار سازمان و استخراج و استنباط تحلیلی گزارش ها مورد نیاز است.زمانی که این مرحله قبل از طراحی داده ها یا ابزارهای پیاده سازی به اتمام برسد، یک نگاه و دیدگاه بدون تعصب از نیازهای گزارش گیری و آمادگی سازمانی برای استقرار هوش تجاری به سازمان ارائه میدهد.

 

1.   مرتب سازی و طبقه بندی داده ها

این مرحله به شنناسایی داده های مورد نیاز اشاره دارد و باید روی نیازهای کسب و کار در مراحل مختلف با توجه به داده های در دسترس تمرکز داشته باشد. زمانی که به تازگی وارد این مرحله میشوید، میتواند برای بازبینی فرآیند های کسب و کار برای منطقی کردن مفید باشد. بعضی از این مراحل عبارتند از:

-          آماده کردن یک چک لیست از گزارشات موجود مورد استفاده، عناصر داده ای و سیستم های پایه، که شامل این داده ها هستند.

-          شناسایی کارکردهای کسب و کار و شروع بررسی از پایین به بالا برای تعیین گزارش های مورد نیاز ذینفعان مختلف در هریک از بخش های کارکردی سازمان.

-          هم اندیشی با کاربران کسبو کار برای شناسایی اطلاعات گزارش ها شامل ۰ اجباری۰ و ۰مناسب برای ایجاد۰ . روش ۵ سوال، روش مناسبی برای سنجش در این مرحله است.

-          جداسازی گزارشات و عناصر داده ای، که در زمان مناسبی مورد استفاده قرار نمیگیرند وعلامت گذاری آنها برای عقلانی کردن و توجیه داده ها .

-          نشانه گذاری داده های اضافی برای نیازهای گزارشات درخواست شده.در حال حاضر  این داده ها ممکن است در نرم افزارهای کاربردی که با کاربران ارتباط مستقیم برقرار میکنند وجود داشته باشند نه در سیستم های تراکنشی اصلی سازمان. به عنوان مثال، سیستم های POS  شاید مشتریان را به عنوان یک مشتری پر تراکنش بر اساس جزئیات عضویت آنها شناسایی کند در حالی که ممکن است این اطلاعات بر مبنای یک سیستم گزارش ساز از تراکنش ها قابل استخراج نباشد.

-          شناسایی درجه تازگی مورد برای گزارش گیری ها. تمام اطلاعات نیازمند بروز رسانی لحظه ای نیستند. اغلب گزارشات میتوانند به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه ذخیره سازی شوند.

-          ارزیابی دیدگاه بومی در مقابل دیدگاه متمرکز برای چرخه های تولید گزارشات. اگر یک سازمان در محل هایی گشترده شده است که به لحاظ منطقه زمانی متفاوتند، داده های باید بصورت بسته هایی برای گزارشات محلی اماده شوند و چرخه های بازیابی و تازه سازی خاص باید برای دستیابی به نیازهای گزارشاتی محلی مورد نیاز استفاده شوند.

-          ساخت داده های مرجع به ازای قالب های مورد نیاز ابزارهای جدید هوش تجاری. اغلب فقدان داده های مرجع درست و کامل میتواند در نتایج گزارشات اشتباه خودنمایی کند.ساخت داده های مرجع میتواند با سخت ترین و زمان بر ترین تلاش ها بدست آید ولی ایجاد آمادگی با ایجاد این داده ها، پیاده سازی هوش تجاری را ساده میکند و وسعت زیادی به آن میبخشد. این مرحله شامل جمع آوری داده ها یی که در مجموعه های کوچک در سیستم های جزیره ای متفاوت وجود دارند نیز میباشد.

-          شناسایی مجموعه های اطلاعاتی  با مینیمم و ماکزیمم دوره های زمانی برای اینکه کدام داده تاریخی باید نگهداری شوند؟

·         توسط ابزارهای جدید هوش تجاری ، قالب های گزارش تغییر خواهند کرد.این یک زمان مناسب برای سنجیدن موارد زیر است:

-          دسته بندی اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل های آنلاین هستند  و اطلاعاتی که باید

گزارشات دوره ای بازیابی شوند.

-          نمایش داده ها – نیاز به چارت ها و گراف ها.

-          راه هایی برای هایلایت کردن استثنا ها در گزارش ها. این استثنا ها میتواند به عنوان هشدارهایی مقتضی برای کاربران کسب و کار بکار گرفته شوند.

 

شخصی سازی امنیت اطلاعات

این یک مرحله سریع شامل موارد زیر است :

-          شناسایی مجموعه داده هایی که باید دسترسی به آنها محدود شود.

-          نگاشت کمیته های کاربران به انواع گروه های دسترسی که باید به آنها داده شود.

آماده سازی کاربران

-          شناخت کمیته های بالقوه کاربری

-          شناخت قهرمان پروژه  برای هریک از کارکرد های پروژه. قهرمانان پروژه باید کاربران کلیدی بالقوه و ترجیحا اعضای معتبر سازمان باشند.

-          اگر در حال حاضر سازمان از یک راه حل برای گزارشات خود استفاده میکند، شناسایی الگوهای کاربردی و فراوانی آنها.

 

 

 

 

مقاله ERP , مقاله BPM , مقاله  BI , کتاب ERP , کتاب BPM  کتاب BI , درباره BPM , درباره ERP ,  درباره BI , پایان نامه ERP , پایان نامه BPM , پایان نامه BI , مقاله SOA , کتاب SOA , درباره SOA , پایان نامه SOA ,

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید:   معرفی BIمباحث مدیریتی و فرایندی BIارزیابی آمادگی سازمان ها برای استقرار هوش تجاری