قابلیتها و ساختار سیستمی:

 

بطور کلی

اتوماسيون نيروي فروش بايد كارهاي شما را آسان تر كند- نه اينكه كار بيشتر ايجاد كند. به قابليت هاي انعطاف پذير، آشنا و قدرتمندي را Microsoft Dynamics CRM همين علت پيشنهاد مي كند كه به طور يكنواخت با سيستم شما يكي مي شود و به نمايندگان شما اجازه مي دهد در جهت مناسب حركت كنند.
به تيم خود كمك كنيد تا در زمان صرفه جويي كنند، فرصت ها را مشخص كنند، روابط را اصلاح كنند، به اهداف دست يابند، و در نهايت موفقيت هاي فروش را به سرعت و به سادگي افزايش دهند.

تجربه محلي Microsoft Outlook:

از نرم افزار پايگاه داده مشتري استفاده كنيد - آن به سادگي در كنار Microsoft Office و Microsoft Office Outlook قرار مي گيرد- نرم افزاري كه احتمالا هر روز از آن استفاده مي كنيد. از Outlook به Microsoft Dynamics CRM فروش، CRM بازاريابي و ماژول هاي خدمات مشتري CRM براي تصميم گيري هاي فروش، بازاريابي محصولات، حل مشكلات و كسب نماهاي استراتژيكي از كسب و كار خود دست يابيد.

واسط كاربري آشنا:
به وسيله يك برنامه كسب و كار منفرد كه از پيش مي شناسيد فروش خود را مديريت نماييد. كليه اطلاعات Outlook مانند، پست هاي الكترونيكي، تقويم، وظايف و طرفين تماس به صورت اتوماتيك با پايگاه داده Microsoft Dynamics CRM شما مطابقت داده مي شوند.

مديريت ساده شده پست هاي الكترونيكي:
ايميل هاي فردي و جمعي را از Outlook به Microsoft Dynamics CRM به صورت اتوماتيك ارتقا دهيد. فرآيند ارسال پست الكترونيك از تطبيق پست الكترونيكي هاي هوشمند، سيستم هاي پيگيري، تا سيستم هاي پست الكترونيكي non-Exchange مانند accountهاي POP3 از هر زمان يكپارچه تر خواهد بود.

مكاتبات و mail merge:
شما می توانید پست الكترونيكي را به وسيله قالب هاي قابل سفارشي شدن براي مشتريان احتمالي و مشتريان هدف ايجاد و ارسال نماييد، يا محتواي نامه را طراحي كرده و به وسيله Microsoft Word Mail Merge ارسال نماييد.

دسترسي در هر كجا، در همه جا:
شما هيچگاه از كاربرد Microsoft Dynamics CRM دور نيستيد. تيم شما مي تواند دسترسي به صورت offline داشته باشد يا در هر محلي با استفاده از Web client يا به وسيله يك Pocket PC با نرم افزار Microsoft Windows Mobile كار كند. تيم شما مي تواند با استفاده از CRM مبتني بر وب براي به روز رساني ركوردها، مطالعه اطلاعات مشتريان، انجام تحليل و چاپ پيشنهاد قيمت حتي در زمانيكه آنها offline كار مي كنند،‌ استفاده نمايد.

مديريت بهتر داده ها:
شما می توانید از مديريت انتقال داده فوق العاده استفاده نماييد تا داده ها را به راحتي از سيستم فعلي انتقال دهيد. و داده هاي خود را با استفاده از تواناييهاي نيرومند داده پيرايي كه به شما در انجام فرآيندهاي جمعي مانند پاكسازي،‌ كشف ركوردهاي مشابه، كشف ركوردهاي مشابه در زمان حقيقي، قابليت هاي حذف ركوردهاي مشابه، مديريت opt-in / opt-out و حذف ركوردها كمك مي كند به وسيله ابزارهاي مديريت داده هاي ما تميز نگه داريد.

مديريت تبليغات بازاريابي:
شما می توانید به همه فروشندگان خود قدرت لازم براي سازماندهي و اجراي يك تبليغ بازاريابي هدفمند و متغير به وسيله يك ويزارد راهنمايي شده را بدهيد. به علاوه اتصال ركوردهاي مشتريان با ليست بازاريابي و تعريف و صادر كردن/ وارد كردن نقش هاي امنيتي و تنظيمات سيستم به سادگي امكان پذير است.

تقويم:
به وسيله يك تقويم كه از فوصل زماني مختلف پشتيباني مي كند می توانید در مسير درست حركت كنيد. داده هاي زماني هميشه صحيح هستند، مهم نيست كه كاربر شما كجاست.

تكميل ديد مشتري:
تواناييهاي cross-selling و up-selling را با درك كامل مشتري بهبود دهيد. شما خواهيد ديد كه يك نمايش كلي از هر مشتري به همراه فعاليت ها و تاريخچه مشتري، اطلاعات طرفين تماس، يادداشت هاي جز به جز، فايل هاي پيوست، ارتباطات، پيشنهادهاي قيمت باز، سفارشات ناتمام و فاكتورها به سادگي قابل يافتن و استفاده است. طرح ريزي نيرومند روابط، مشتري تيم و ويژگي هاي مديريت مراجع ديد بهتري از مشتريان به شما مي دهد، بنابراين شما مي توانيد در هر زمان بر رضايت از مشتريان دربالاترين سطح تمركز نماييد.

پيگيري روابط:
وظايف را با استفاده از افزودن،‌ پيگيري، و ويرايش روابط بين طرفين تماس، مشتريان و فروشندگان ساده سازي نماييد. شما حتي مي توانيد سلسله مراتب روابط را در بين سازمان ها يا افراد تعريف نماييد يا به وسيله واسط كاربري انواعي از روابط جديد را به صورت مستقيم ايجاد نماييد.

 

دسترسي به اطلاعات فروش:

حدود بالايي:
ارزيابي كارايي تيم فروش نسبت به بيشترين حد به واسطه پيكربندي آسان مي باشد. يك بار كه شما اهداف خود را تنظيم و قراردادها را تكميل نموده ايد، Microsoft Dynamics CRM بر اساس حدود بالايي تعيين شده به آنها اعتبار مي دهد.

ادبيات فروش:
دنباله اي از مجموعه مطالب قابل جستجو از فروش و بازاريابي شامل بروشورها، گزارشات رسمي و اطلاعات رقبا ايجاد، مديريت و منتشر نماييد.

تبديل اطلاعات به دانش فروش

ارزيابي كسب وكار:
دامنه اي وسيع از گزارشات براي تشخيص گرايشات، سنجش فعاليت هاي پيشگويانه فروش، پيگيري فرآيندهاي فروش و ارزيابي كارايي فروش ايجاد نماييد، نمايش دهيد و طبقه بندي نماييد. گزارشات را به سادگي با همكاران به اشتراك گذاريد.

داده ها را با استفاده از داشبورد مرتبط نماييد:
داشبوردهايي متمركز و قابل درك براي مديران و راي دهندگان عالي كه به طور ماهرانه بر استانداردهاي اصلي فروش و شاخص هاي كارايي تاكيد دارند ايجاد نماييد.

افزايش پيش بيني فروش

گزارشات:
به وسيله 40 گزارش استاندارد و بيرون از چارچوب (out-of-box) اعمال نفوذ نماييد يا گزارشاتي سفارشي كه مناسب نيازهاي منحصر به فرد شما مي باشد ايجاد نماييد. علاوه بر اين ويزارد گزارش، ايجاد گزارشات سفارشي، به اشتراك گذاري، انتشار يا ويرايش آنها را در زمان نياز تسهيل مي كند. گزارشات مي توانند جهت شناسايي گرايشات، سنجش و پيش بيني فعاليت هاي فروش، پيگيري فرآيندهاي فروش و ارزيابي كارايي كسب و كار مشاهده شوند، مرتب شوند و فيلتر شوند.

تبليغات بازاريابي و تبليغات فروش:
از ابزارهاي ساده و ويزارد براي آگاه نگاه داشتن مشتريان خود از آخرين محصولات و خدمات استفاده نماييد.

 

سازماندهي مديريت سرنخ

دستيابي به سرنخ ها و وارد كردن:
نرم افزارهاي مديريتي مهم به شما اجازه مي دهد سرنخ ها را به صورت دستي يا اتوماتيك با استفاده از قانون هاي از پيش تعريف شده ايجاد، حذف، كپي و به يكديگر مرتبط نماييد. علاوه بر اين ويزارد نيرومند وارد كردن داده ها به شما اجازه مي دهد تا منابع داده هاي خارجي را به طور يكنواخت وارد نماييد. و يك بار كه سرنخ در سيستم باشد شما مي توانيد از تواناييهاي برجسته مديريت فرصت ها براي پيگيري و اقدامات متقابل در سراسر چرخه حيات آن استفاده نماييد.

ريشه يابي و مديريت سرنخ:
اطلاعات مشتريان احتمالي را پيگيري نماييد، سپس بررسي ها را اصلاح كنيد و اختصاص دهيد. اتوماسيون نيروي فروش به هر سرنخي اجازه مي دهد تا به صورت اتوماتيك به مناسب ترين فروشنده يا تيم راهنمايي شود. يك موتور گردش كار قدرتمند به شما كمك مي كند تا به سادگي مسيريابي مبتني بر قانون و وظايف را سازماندهي كنيد.

پيش بيني:
با استفاده از يك واسط قابل درك كه به شما اجازه مي دهد داده ها را به بخش هاي مختلف تقسيم نماييد، ليستي از مشتريان احتمالي ايجاد نماييد و جستجوهايي را بر روي ويژگي هاي مهم مشتريان انجام دهيد، پيگيري سرنخ هاي فروش را شروع نماييد.

تبديل سرنخ فروش:
به راحتي سرنخ هاي فروش داراي شرايط لازم را بدون ورود مجدد داده ها به فرصت هاي تجاري تبديل نماييد، سپس فرصت هاي تجاري را در سراسر چرخه فروش پيگيري نماييد.


صلاحيت و امتياز بندي:
فرآيند صلاحيت سرنخ ايجاد نماييد كه همه فروشندگان از آن استفاده مي كنند، و تيم خود را بر فروش متمركز نگاه داريد. امكاناتي براي مديريت سرنخ پيرامون صلاحيت، سلب صلاحيت، بستن، دوباره فعال كردن و امتياز بندي سرنخ ها جهت اطمينان از پايداري وجود دارند.

مديريت ليست فروش و بازاريابي:
ليست هاي بازاريابي و خريد را وارد نماييد تا تلاش نيروي فروش را تقويت نماييد. كدام ليست بهتر كار مي كند؟ Microsoft Dynamics CRM به شما اجازه مي دهد كارايي را ارزيابي نماييد و از بهترين ها براي تبليغات ساليانه فروش پشتيباني نماييد.

مديريت موثر سرنخ هاي فروش

نقش ها و روابط فرصت هاي تجاري:
روابط فروش را كه مي تواند سبب رشد كسب و كار شما شود را ايجاد و مديريت نماييد. كارشناسان فروش خود را با تصميم گيرندگان، تاثير گذاران، و ذي نفعان مالي در فرصت هاي فروش مرتبط سازيد.

پيگيري قرارداد:
اطلاعات اساسي قرارداد شامل اطلاعات طرف تماس، طرح درآمد، احتمالات، تركيب محصول، تاريخ بسته شدن را كسب نماييد. مهم نيست كه كجاي فرآيند هستيد شما مي توانيد فرصت هاي تجاري را كپي كنيد، مرتبط سازيد، ببنديد و مجدد باز كنيد.

تحليل هوشمندي رقابتي:
همه يا يكي از رقيبان خود را تعقيب نماييد. ارزيابي نماييد كه چرا شما يك قرارداد را پيروز شديد و يا آن را از دست داديد. دلايل را پيگيري نماييد و از كاربرگ تحليل نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهديدها استفاده نماييد تا به همه اطلاعات مهم رقابتي خود پي ببريد.

مديريت قلمرو:
قلمروها را براي فروشندگان توسعه دهيد، آنها را به وسيله قوانين گردش كار و گزارشات قادر به مديريت و ارزيابي فرآيندهاي فروش در حيطه قلمرو نماييد.

مديريت وظايف:
به وسيله واسطي كه از پيش مي شناسيد - Outlook- وظايف را ايجاد، پيگيري، واگذار و به اشتراك گذاريد. مديريت گزارشاتي كه نشان مي دهند كدام فرصت هاي تجاري بيشترين فعاليت را به خود اختصاص مي دهند امري ساده است..

كاتالوگ محصول:
كار تيم فروش خود را با استفاده از كاتالوگي برجسته از محصول كه شامل پشتيباني مراحل قيمت گذاري پيچيده، جزييات با چندين واحد پولي، واحدهاي سنجش، تخفيف ها و گزينه هاي قيمت گذاري مي باشد ساده نماييد.

گردش كار و قوانين:
سيستم مديريت گردش كار سفارشي به همراه triggerهايي بر پايه هر رويداد كسب و كار يا دوره زماني ايجاد نماييد، سپس با استفاده از ايميل هاي auto-response به درخواست هاي مشتريان اقدامات بعدي را انجام دهيد. علاوه بر اين گردش كارها به شما اجازه مي دهند تا مسيريابي سرنخ ها، اعلانات و رشدها را اتوماتيك نماييد.

مديريت پيشنهادهاي قيمت و سفارشات:
با استفاده از كاربرد گسترده پيشنهاد قيمت، سفارش و فاكتور پيشنهادهاي قيمت را ايجاد و به سفارش تبديل نماييد. شما مي توانيد پيشنهادهاي قيمت، سفارشات و فاكتورها را ايجاد نماييد و نمايش دهيد، سپس نسخه هاي چندگانه را با ركوردهاي فرصت تجاري ذخيره نماييد. سفارشات مي توانند در MS Word يا Excel ساخته شوند. پيگيري و مديريت سفارشات در سراسر چرخه حيات آنها و فرآيندهاي فروش هيچگاه به اين سادگي نبوده اند.

مجراي ارتباطي فروش خود را مديريت نماييد

پيگيري مجراي ارتباطي فروش:
جستجوي پيچيده مجراي ارتباطي را انجام دهيد تا در برابر داده هاي تخمين زده شده تصميم گيري حقيقي نماييد. شما همچنين مي توانيد به وسيله گزارشات مفصل كه براي كسب و كار شما مهم است شامل مرحله فرصت تجاري، احتمال بسته شدن، درآمدهاي پيش بيني شده يا سرنخ هاي غفلت شده اعمال نفوذ نماييد.

كارايي منشا سرنخ:
از گزارشات خلاقانه (out-of-box) استفاده نماييد – شامل بخش هايي از سرنخ ها و تحليل هاي گسترده - تا كارايي مديريت سرنخ هاي خود را بهبود دهيد.

دورنمايي از شرايط برنده/ بازنده:
از گزارشات، جستجوها و تحليل قراردادهاي مربوط به يك مشتري منحصر به فرد يا جمعي از مشتريان كه در آنها پيروز شده ايد يا آنها را از دست داده ايد استفاده نماييد تا درك بهتري از نقاط ضعف و قوت خود به دست آوريد.

 

قابلیت‌های کلیدی سامانه مدیریت ارتباط با مشتری

 

§ انعطاف پذیری نرم‌افزار مایکروسافت داینامیک CRM:

 

این راهکار، سازمان را در ایجاد ارتباطات سودمند با مشتری یاری می‌نماید. ماژول‌های یکپارچه فروش، بازاریابی و خدمات مشتریان، کارکنان را در به ‌اشتراک‌گذاری اطلاعات به منظور رشد فروش و همچنین ارائه خدمات مستمر و موثر به مشتری یاری خواهند کرد.

  • §بهره‌وری فروش

بخش فروش نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری از طریق مایکروسافت Outlook و وب به تیم فروش کمک می‌کند تا فرصت‌ها و سرنخ ها را مدیریت کرده، فعالیت فروش را پیش‌بینی و اندازه‌گیری نموده و بطور موثر با پیگیری کلیه ارتباطات مشتری،مراحل فرآیند فروش را اتوماتیک ‌ساخته و منجر به حصول اطمینان از کوتاه شدن چرخه فروش و حفظ بهتر مشتریان گردد.

  • §بازاریابی موثرتر

بخش بازاریابی، ابزار خودکار و کارآمدی را به منظور هدف‌گیری مناسب‌ترین قسمت‌های بازار، عرضه محصولات و خدمات به مخاطبین مورد نظر، تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان بالفعل و نیز سنجش نتایج کلیه فعالیت‌ها به منظور کسب نتایج بهتر را به تیم بازاریابی ارائه می‌نماید.

  • §خدمات مشتریان

در این بخش، خدمات ویژه پشتیبانی مشتریان و افزایش ظرفیت رسیدگی به درخواست‌ها بدون اضافه‌کردن کارکنان ارائه می‌گردد. خدمات مشتری CRM به سرویس‌دهندگان کمک می‌کند تا انجام بهینه مواردی از قبیل پیگیری درخواست‌های مشتریان، مدیریت فرآیندهای پشتیبانی از اولین تماس و عرضه خدمات مستمر و موثر با هدف رضایت‌مندی مشتریان تضمین شود.

 

 

منابع:

http://www.gnco.ir

http://microsoftcrm.blogfa.com

http://www.gamelectronics.com

www.ayco.ir

http://www.sazinco.com

http://yourkala-marketing.blogfa.com

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید:   معرفی CRMمباحث تکنولوژیک CRMقابلیتها و ساختار سیستمی Microsoft Dynamic