همانطور كه اطلاعات رشد مي‌كنند، نياز سازمان‌ها به اداره و قابليت پردازش آنها افزايش مي‌يابد. اينكه اطلاعات به افراد مناسب در مكان درست برسد، دليل بسيار مهمي براي موفقيت سازمان است. طبق اين تحقيق، خلاصه نيازهاي مديريت اطلاعات امروز به شرح ذيل است: -- حجم اطلاعات به سرعت در حال رشد مي‌باشد. هشتاد و يك درصد پاسخ دهندگان مي‌گويند كه ميزان اطلاعات قابل دسترس، به صورت مهمي در حال رشد يا افزايش هستند. ما اطلاعات را Overload كرده‌ايم، 75 مي‌گويند اطلاعات Overload شده‌اند و 40 درصد درجه اطلاعات در 4 و 5 مقياس مرحله‌اي قرار گرفته‌اند. -- نياز به اطلاعات به موقع، بيشتر مي‌باشد. يك سوم پاسخ‌دهندگان گفته‌اند كه دسترسي به اطلاعات به روز شده در ثانيه‌ها و ساعت‌ها براي شركت‌هايشان مهم مي‌باشد. -- دسترسي به اطلاعات غيرساختاري مشكل است، اما بطور فزايندي براي تصميم‌گيري ضروري مي‌باشند. 55 درصد اطلاعاتي كه در تصميم‌گيري مورد اقدام قرار گرفته‌اند، براي مثال، پست‌هاي الكترونيك، اسناد يا تصاوير غيرساختاري بوده‌اند و هنوز دو سوم پاسخ‌دهندگان اكثرا از شيوه‌هاي دستي براي جستجو و دسترسي اين داده استفاده مي‌نمايند. -- به منظور اداره هجوم اطلاعات، ابزارهاي هوشمندي تجاري بيشتر متداول شده‌اند. مدت طولاني نيست كه دامنه انحصاري كارشناسان تحليلگر در ادارات مركزي، بخش‌هاي تكي يا برنامه‌ها، تحليل‌هاي كاري توسط پرسنل رده اول، بخش‌هاي مختلف و كاربران خارج سازمان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 48 درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند كه پرسنل رده اول آنان -- مركز تماس، تحويلداران بانك و غيره، از سال قبل بيشتر تصميم‌گيري كرده‌اند و 54 درصد گفته‌اند كه پرسنل رده اول داراي راه حل‌هاي هوشمند تجاري براي پشتيباني خود مي‌باشند. و 24 درصد پاسخگران به مشتريان اجازه دسترسي به برنامه‌هاي هوشمند تجاري خود داده‌اند و 21 درصد به تهيه كنندگان و 20درصد به توزيع كنندگان اجازه داده‌اند. هوشمند تجاري به موقع تبليغ مهمي براي اكثر شركت‌هاي بزرگ شده است. 64 درصد پاسخگران گفته‌اند كه اگر سيستم هوشمندي تجاري يك روز يا كمتر متوقف گردد، انتظار دارند تا بطور عمده تاثير منفي براي عملكردهاي تجاري داشته باشد. 21 درصد آنان نيز گفته‌اند كه نتايج منفي از down time يك ساعته يا كمتر منتج مي‌شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید:   اخباراخبار حوزه BIنياز به رشد هوشمند تجاري