گروه Cornwall، 20ميليون يورو را با ERP صرفه جويي مي نمايد

گروه Cornwall، 20ميليون يورو را با ERP صرفه جويي مي نمايد. گروه كورن وال در حال سرمايه گذاري بر روي يك سيستم اوراكل ERP مي باشد با اين برآورد 20ميليون يورو تا 5 سال بعد صرفه جويي مي نمايد. Capgemini مي خواهد سيستم اوراكل ERP را در سراسر شركت در يك قرارداد با قيمت ثابت 7 ميليون يورو براي بيش از 15 ماه بعد پياده سازي نمايد. Michael Crich مدير گروه شركت كورن وال گفت: سيستم ERP فرايندهاي گروه را مدرنيته مي نمايد و تمامي شركتهاي گروه در سرتاسر كشور به اين سيستم متصل مي گردند . وهمچنين در صرفه جويي قابل توجهي كه ، هزينه هاي جاري گروه را كاهش خواهد داد و اين صرفه جويي موجب فراهم آمدن منابع مالي براي ارائه دادن سرويسهاي اصلي شركت مي گردد از 150 گروه صنعتي بزرگ در انگليس 130 گروه از سيستم هاي ERP ، ORACEL يا SAP استفاده مي نمايند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید:   اخباراخبار حوزه های ERPگروه Cornwall، 20ميليون يورو را با ERP صرفه جويي مي نمايد