تعریف سرویس در SAP

در sap سرویس دارای جدول و ماهیت جداگانه ای بوده و فرایندهای آن نیز با فرایندهای مربوط به کالا متفاوت می باشد  در حالیکه در بسیاری از سیستمها  کالا و سرویس را یک ماهیت درنظر گرفته که با تفکیک در نوع آنها را از هم جدا نموده است  ماهیت سرویس درsap دیگر سیستمها به صورت یکپارچه  استفاده می گردد این سیستمها عبارت از سیستم تعمیرات و نگهداری , کنترل پروژه و سیستم تدارکات 

اطلاعات پایه سرویس در SAP

فرم تعریف سرویس در SAP :

 

نحوه قیمت گذاری service  می تواند در سطوح مختلفی صورت گیرد

1-      در سطح خود سرویس – قیمت سرویس به ازای تمامی ارائه دهندگان و در تمامی سازمانها یکی می باشد

2-     به ازای هر ارائه خدمت متفاوت می باشد

3-     به ازای هر ارائه دهنده و در هر سازمان متفاوت می باشد

4-     به ازای هر ارائه دهنده و در هر سازمان  و هر کارخانه متفاوت می باشد

 

 اطلاعات پایه سرویس در SAP - قیمت گذاری در sap

جهت درخواست سرویس و ثبت دستور سرویس از همان فرمی که در (خواست مواد , دستور خرید و ....) در آن قبت می گردد استفاده می گردد با این تفاوت که به ازای هر آرتبکل مشخص می نمایید که این سطر از سند از نوع کالا می باشد یا از نوع سرویس لازم به ذکر است انواع دیکری نیز می توانید انتخاب نمایید که جای باز کردن آن در این قسمت نمی باشد و در قسمت shot text اطلاعات آن سرویس ثبت می گردد

به عبارتی در یک سند خرید یا فروش همزمان می توانیم n  نوع کالا و n  نوع سرویس مختلف ثبت نماییم

 

سندی که در SAP ثبت می گردد علاوه بر سطر آرتیکل (item overview) دارای یک سطح پایین تر نیز می باشد که اطلاعات تکمیلی و ریز سطر(item detail)  های مربوط به آن ثبت  می گردد

در این item detail  می توان n  تا سرویس که در اطلاعات پایه ثبت گردیده است را انتخاب نمود و اطلاعات قیمت های استاندارد قیمت آن نیز با توجه به تعاریف پایه صورت گرفته سر جای خود می نشیند 

اطلاعات ثبت سند سرویس در SAP

 

به منظور ثبت اطلاعات مربوط به کارکرد سرویس همانند فرمی که در سیستم تولید اجرا شده است نیز کار برگ تعریف می گردد و برای هر سرویس می توان n  تا کارکرد ثبت نمود و سند حسابداری آن در قالب یک سند حسابداری ثبت می گردد 

اطلاعات ثبت عملکرد سرویس در SAP

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید:   معرفی ERPSAPتعریف سرویس در SAP