بهره گیری از فناوری 2i در پیشرفت صنعت حمل و نقل ریلی

مقدمه :
رقابت¬های جهانی و سرعت یکی از مشخصات اصلی ماندن در دنیای تجارت و خدمات عصر زندگی الکترونیک می¬باشند. سازمان¬ها و بنگاه¬های اقتصادی، تجاری و تولیدی بدون در نظر گرفتن این مشخصه مهم نمی¬توانند به رشد و شکوفایی خود ادامه دهند به ناچار از صحنه رقابت حذف خواهند شد. در این راستا جهت دستیابی به مزایای رقابتی و کسب سود بیشتر از بازار دیگر نمی-توان به شکل منفرد و جزیره¬ای فعالیت¬ها را رهبری نمود، بلکه تمامی فعالیت¬ها از برنامه¬ریزی، تهیه مواد، تولید، کنترل، نگهداری، توزیع و ... می¬باید به صورت زنجیره با هم در ارتباط بوده تا بتوان مدیریت و کنترل کافی بر آنها داشته و در مسیر درست هدایت شوند.

زنجیره تامین و مدیریت بر آن که از دهه 60 میلادی به صورت جدی در جریان چرخه تولید قرار گرفت تلاش نمود تا با استاندارد سازی و بهبود فرآیندهای داخلی سازمان¬ها، محصولات با کیفیت بهتر و هزینه¬های کمتر همراه با خشنودی مشتریان را فراهم آورد و امروزه شاهد آن هستیم که در حدود نیم قرن تحولات گسترده¬ای در این زمینه به وجود آمده است که با توجه به رشد فناوری اطلاعات این زنجیره تکامل یافته¬تر و منسجم¬تر سازمان¬ها را به پیش خواهد برد. 

تعاریف:
زنجیره تامین:
زنجیره تامین بر تمام فعالیت¬های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام ( استخراج ) تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریان¬های اطلاعاتی مرتبط با آنها مشتمل می¬شود. به طور کلی، زنجیره تامین زنجیره¬ای است که همه فعالیت¬های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می¬شود. 

مدیریت زنجیره تامین:
به انگلیسی ( supply chain management ) عبارت است از فرآیند برنامه¬ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه¬ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تامین در برگیرنده تمامی جابه¬جایی¬ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می¬باشد.
مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می¬باشد که از تامین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همان گونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. مدیریت زنجیره تامین، مدیرت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ارتباطات در سازمان¬های صنعتی ارتباط می¬دهد. این رشته در طی سال¬های اخیر دارای اهمیت فراوانی شده است. 

2i :
2i راهنمای راه حل¬های نسل آینده زنجیره تامین می¬باشد که به منظور توانایی انتقال سریع تجاری طراحی شده است.
2i در سال 1988 با تعهد به موفقیت و نوآوری زنجیره تامین برای مشتری تاسیس شده است. 2i یک تاریخ تحویل ارزش به وسیله پیاده¬سازی راه حل¬های پیشنهادی برای بازگشت سریع سرمایه را دارد.
مشتریان خدمات 2i از صنایع مختلف شامل: صنایع با تکنولوژی بالا، نیمه هادی، خرده فروشی، کالاهای مصرفی و دیگر حیطه¬های ساخت می¬باشند. راه حل¬های منعطف 2i می¬تواند تقاضا و تامین را از میان تغییرات دایمی شبکه تامین جهانی همزمان کند. 

تاریخچه مدیریت زنجیره تامین :
تاریخچه مدیریت زنجیره تامین می¬تواند در چهار نسل طبقه¬بندی شود. هر نسل بر روی بهره و ارزش افزوده و پیشرفت¬های قبلی بنا شده و درس¬هایی را آموخته است. 

ارزیابی مدیریت زنجیره تامین:
نسل MRP ( طراحی منابع مادی ) شرکت¬ها را برای اولین بار جهت محاسبه نیازمندی¬های مواد بر اساس مواردی که برای دستیابی عامل¬های فروش مورد نیاز بود، توانا ساخت. نسل ERP ( طراحی منابع موسسه ) تمام معاملات زنجیره تامین موسسات را یکپارچه کرد. نسل APS ( سیستم طراحی پیشرفته ) کاستی¬های MRP وERP را از طریق بهینه سازی کارکردی، نتیجه دادن در نمایش پیشرفت¬ها در کار آمدی و بهره¬وری زنجیره تامین نشان داد.
امروزه جایگاه فن آوری مدیریت زنجیره تامین در رابطه با نحوه برخورد با موقعیت¬های بحرانی شدید تعیین شده است، یک نسل جدید راه¬حل¬ها برای نگهداری و سرعت بخشیدن به مسیر نتایج ضروری است. زنجیره¬های تامین خطوط طولانی نیستند، آنها مجموعه شبکه¬هایی که همزمانی برای کاهش خطر را تقاضا می¬کنند، می¬باشند. همزمانی ( پیوند کارکردی – پیوند زمانی) تعاریف مدیریت نسل آینده زنجیره تامین است. 

پنج جز اصلی مدیریت زنجیره تامین:
1- برنامه: برنامه بخش استراتژیک مدیریت زنجیره تامین است. شما برای مدیریت همه منابعی که برای برآورده ساختن تقاضای مشتری به کار می¬روند به استراتژی نیاز دارید. توسعه مجموعه متریک¬ها برای نظارت بر کارآیی، کاهش هزینه و تحویل با کیفیت بالای زنجیره تامین، بخش اعظمی از برنامه ریزی را تشکیل می¬دهد.
2- منبع: انتخاب تامین کنندگانی که کالاها و خدمات مورد نیاز شما را برای ساخت محصول یا خدمت تحویل خواهند داد. ( فرآیندهای قیمت گذاری ، تحویل و پرداخت را توسعه دهید و متریک¬هایی را برای نظارت و بهبود روابط با تامین کنندگان بسازید و این فرآیندها را در مدیریت موجودی کالاها و خدمات دریافتی از تامین کنندگان نظیر دریافت محموله ها و شناسایی آنان به کار گیرید.)
3- ساخت: در این گام فعالیت های مورد نیاز برای تحویل صورت می گیرند.
4- تحویل: بخشی که به لجستیک نیز معروف است. هماهنگی دریافت سفارش¬های مشتریان، توسعه شبکه¬ای از انبارها و راه اندازی سیستم صورتحساب برای پرداخت ها، این بخش را تشکیل می¬دهند.
5- بازگشت: بخش مشکل آفرین زنجیره تامین. ساخت شبکه ای برای دریافت نواقص و محصولات برگشتی از مشتریان و پشتیبانی از مشتریایی که با تحویل محصول مشکل داشتند.

 

فرآیندهای اصلی: مدیریت زنجیره تامین دارای سه فرآیند عمده است که عبارتند از:
1- مدیریت اطلاعات
2- مدیریت لجستیک
3- مدیریت روابط

• مدیریت اطلاعات: امروزه نقش، اهمیت و جایگاه اطلاعات برای همگان بدیهی است. گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می¬شود تا فرآیندها موثرتر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسان¬تر گردد. در بحث زنجیره تامین – همان طور که گفته شد – اهمیت موضوع هماهنگی در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره، مدیریت سیستم¬های اطلاعاتی هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده¬ای در سرعت، دقت، کیفیت و جنبه¬های دیگر وجود داشته باشد. مدیریت صحیح اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر در زنجیره خواهد شد. به طور کلی در زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات در بخش¬های مختلفی تاثیر گذار خواهد بود که برخی از آنها عبارتند از:
مدیریت لجستیک ( انتقال، جابه¬جایی، پردازش و دسترسی به اطلاعات لجستیکی برای یکچارچه سازی فرآیندهای حمل¬¬و¬نقل، سفارش دهی و ساخت، تغییرات سفارش، زمان¬بندی تولید، برنامه¬های لجستیک و عملیات انبارداری)؛ تبادل و پردازش داده¬ها میان شرکا ( مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنی، سفارش¬ها و ... ) جمع آوری و پردازش اطلاعات برای تحلیل فرآیند منبع یابی و ارزیابی، انتخاب و توسعه تامین کنندگان جمع آوری و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا برای پیش بینی روند بازار و شرایط آینده عرضه و تقاضا؛ ایجاد و بهبود روابط بین شرکا.
چنانچه پیداست، مدیریت اطلاعات ومجموعه سیستم¬های اطلاعاتی زنجیره تامین می¬تواند بر روی بسیار از تصمیم¬گیری¬های داخلی بخش¬های مختلف زنجیره تامین موثر باشد که این موضوع حاکی از همیت بالای این مقوله در مدیریت زنجیره تامین است.
• مدیریت لجستیک: در تحلیل سیستم¬های تولیدی ( مانند صنعت خودرو )، موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تامین را دربر می¬گیرد. این بخش که کلیه فعالیت¬های فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی شامل فعالیت¬های حمل و نقل انبار داری، زمان¬بندی تولید و ... را شامل می¬شود. بخش نسبتا بزرگی از فعالیت¬های زنجیره تامین را به خود اختصاص می¬دهد. در واقع، محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیت¬های زنجیره تامین است که روابط و اطلاعات، ابزارهای پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت¬ها هستند.
• مدیریت روابط: فاکتوری که ما را به سمت فرجام بحث راهنمایی می¬کند و شاید مهم¬ترین بخش مدیریت زنجیره تامین به خاطر ساخت و فرم آن باشد، مدیریت روابط در زنجیره تامین است. مدیریت روابط، تاثیر شگرفی بر همه زمینه¬های زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد. در بسیاری از موارد، سیستم¬های اطلاعاتی و تکنولوژی مورد نیاز برای فعالیت¬های مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و می¬توانند در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند. اما بسیاری از شکست¬های آغازین در زنجیره تامین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می¬پیوندد. علاوه¬براین، مهم¬ترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تامین، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره است، به گونه¬ای که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت¬ها و عملیات یکدیگر داشته باشند. کوتاه سخن اینکه در توسعه هر زنجیره تامین یکپارچه، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت است.

مراحل اصلی مدیریت زنجیره تامین:
1- طراحی مفهومی: نشان دهنده استراتژی ساخت است. در این مرحله نحوه اداره سازمان با ایجاد یک تصویر برای آینده و ایجاد یک ساختار برای پیاده سازی تعیین می¬شود. برای فرآیندهای مرحله اول یک مدل ویژه سازمان لازم است که از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است. بحث اصلی در این مرحله طراحی مفهومی است که مدرکی برای تصدیق و اجرای دو مرحله دیگر است. هدف از اجرای این مرحله درک جزییات مربوط به هزینه¬ها و شناخت سیستم و منافع پیاده سازی SCM است.
2- طراحی جزییات و آزمایش: این مرحله می¬تواند همزمان با مرحله اول و سوم اجرا شود. یعنی جزییات طراحی می¬شود و به طور هم زمان راه¬حل¬ها در دنیای واقعی تست می-شوند. در این مرحله ایجاد تغییرات در ساختار سازمان و در نظر گرفتن آنها برای پیاده سازی در سیستم به منظور پشتیبانی طراحی زنجیره تامین جدید توصیه می¬شود.
3- پیاده سازی: در این مرحله در ادامه مرحله دوم، زمان بندی پیاده سازی دوره¬های بلند مدت عملیات و تغییرات در سیستم به منظور ایجاد تسهیلات انجام می¬گردد.
نسل آینده : همزمانی تقاضا و تامین
نسل آینده مدیریت زنجیره تامین موجب می¬شود جهشی هر چند کم در بهره¬وری ایجاد شود. یک ارزیابی برای نسل آینده مدیریت زنجیره تامین با در نظر گرفتن تقاضای منعطف، زمان سریع¬تر جهت نتایج و کاهش هزینه¬های نرم افزار غیر قابل اجتناب است. 

ویژگی های نسل آینده SCM (مدیریت زنجیره تامین):
یکی از ویژگی های اولیه نسل آینده مدیریت زنجیره تامین همزمانی تقاضا – تامین می¬باشد که با زمان واقعی مدیریت یکپارچه تقاضا مشخص شده است. فن آوری وابسته است نه یک بعدی. انجام، تقاضای زنجیره تامین و اجرای ، تامین تقاضا وجه ممیزه نسل آینده از نسل گذشته را شکل می¬دهد. نسل آینده مدیریت زنجیره تامین با احاطه بر سفارشات مشتری و تامین کننده¬ها با انتقال میدان دید به زنجیره ارزش توسعه یافته است.
حلقه های پیوسته مدیریت زنجیره تامین ( توانا سازی شرکت¬ها جهت طراحی – انجام – بررسی به عمل در آوردن شناسایی واقعی تهدید¬های یک طرح را مطمئن می¬سازد. شرکت-ها پذیرفته که نسل آینده مدیریت زنجیره تامین می¬تواند به سرعت به تجزیه و تحلیل علل ریشه¬ای پرداخته، تصمیم گیری فعالیت¬های درست جهت دستیابی به نتایج مطلوب و اجرای سریع فعالیت¬های اصلاحی را هدایت کند. 

چارچوب راه حل - 2i نسل آینده مدیریت زنجیره تامین:
با چارچوب راه حل - 2i نسل آینده مدیریت زنجیره تامین جهشی هر چند کم می¬تواند در بهره وری ممکن شود ( شکل 2) که برای نمایش کوتاه کردن زمان به منظور پیشرفت فرآیند، کم کردن هزینه¬های نرم افزار و پیاده سازی و به حداقل رساندن خطر پیاده سازی، طراحی می¬شود.
چارچوب راه حل - 2i نسل آینده مدیریت زنجیره تامین جهت حل موضوعات تجاری ویژه مشتری آماده شده است. برای مثال 2i یک تعداد راه¬حل¬های ساخته شده را که شامل اجرای تامین همکاری، مدیریت عملیات و فروش¬ها و بهینه¬سازی موجودی کالا می¬شود پیشنهاد می¬دهد. هر یک از این راه¬حل¬ها بر اساس بهترین رویه صنعت و توانایی¬های نافذ تولیدات مسلم 2i در خواست¬های شخص ثالث، سیستم¬های ERP،  سیستم¬های به جا مانده قبلی و خط مشی¬های قانونی ساخته شده است. همچنین 2i راه¬حل¬هایی برای صنایع گوناگون شامل، صنایع با فن آوری بالا، نیمه هادی، خرده فروشی، کالاهای مصرفی، خودکار سازی و عرصه¬های دیگر ساخت را پیشنهاد می¬دهد. 


اما شرکت ها این راه حل ها را چگونه به عمل می¬آورند، خط مشی تجاری سریع انتقال 2i، یک طرح کامپیوتری جهت داده شده و منحصر بفرد ویژه را جهت دیدن نیازمندی¬های نسل آینده مدیریت زنجیزه تامین طراحی می کند. خط مشی، یک لایه خدمات فن آوری از قبیل الگو سازی اطلاعات XML، یک موتور نرم افزار طراحی شده ( برای بهبود جریان متون الکترونیک از یک کاربر به کاربر دیگر)، فرآیند تجاری و قوانین پایه زبان برنامه ریزی تجاری را شامل می شود.
به علاوه یک لایه هسته قابل شارژ کارکردی تجاری که توانایی¬هایی مانند مدیریت طرح، مدیریت اجرا، قابلیت دیداری و همکاری را اریه می کند، وجود دارد. مدیریت اطلاعات مادر (MDM) توانایی همزمانی، اعتبار و اطلاعات مرحله ای را ارایه می کند. 2i مدل اطلاعات ساخته شده را به عنوان بهترین نوع مدل اطلاعات جهت حیطه ساخت به نمایش می گذارد.
خط مشی می¬تواند برای یکپارچگی خدمات دیگر و حمایت همکاری بیرونی با تامین کنندگان، مشتریان وشرکا از وجود یک قانون فراگیر دفتر مشترک قیمت¬های کاربر، استفاده کند، 2i بر اساس نرم افزار اکسل عمومی، یک مشتری توانا جهت بسیاری از در خواست-های طراحی شده زنجیره تامین آن را توسعه می¬دهد.
دانسته¬های 2i به وسیله ارتقا وآسان کردن تجربیات کاربر، به کاربران برای بهبود سیستم وادامه چاپ محاسبات اکسل، کمک به ارتباط کارکنان برای منابع اطلاعاتی توزیع شده در درون و بیرون موسسه توانایی دسترسی بیشتر به راه حل 2i، با به حداقل رساندن نیاز به آموزش¬های سنتی، اختیاراتی می¬دهد.
اکسل می تواند به نفوذ کاربران درتوانایی¬های بالای آن برای ارتقای راه حل¬های 2i از وجوداستاندارد های متحد it از قبیل درستی و ایمنی کمک کند.
در نتیجه، یک شرکت به راحتی می تواند محصولات 2i موجودش را وارد خط و مشی تجاری سریع انتقال نموده تا استخراج و ارایه اطلاعات بحرانی جهت تصمیم¬گیری آگاهانه-تر را فراهم نماید خط مشی همچنین برای پیوستن به سیستم به جا مانده قبلی،ERP و طراحی کامپیوتری موسسات دیگر، طراحی شده است.
در نهایت از نرم افزار طراحی شده – ظرفیت¬های برنامه¬ریزی دیداری آسان جهت استفاده بر اساس صنعت 2i و کارشناسی حیطه زنجیره تامین – استفاده می¬شود. مشتریان 2i برای نفوذ قوی در خط مشی تجاری سریع انتقال 2i جهت سازمان¬های قابل دسترس به فرآیندهای تجاری کلیدی و سیستم¬ها به طور خودکار توانا هستند. استودیو 2i می¬تواند این نرم افزارها را به وسیله پایان کاربری برای تطبیق با تغییرات فرآیند یا ظرفیت¬های توسعه یافته اصلاح کند. 

اصول هفتگانه جهت انتقال سریع زنجیره تامین از دیدگاه 2i :
جهت تعدیل تقاضای مشتریان به نیاز برای رشد سود آور، بسیاری از شرکت¬ها با پشتکاری زیاد به طرف بهبود مدیریت زنجیره تامین حرکت می¬کنند. تلاش آنها 7 اصل مدیریت زنجیره تامین که در نتیجه کارکردن با همدیگر می¬تواند منجر به افزایش درآمد، کنترل هزینه و به کارگیری سرمایه را به اندازه رضایت مشتری شود منعکس می¬کند. 
اجرای موفقیت آمیز این اصول ثابت می¬کند که شما می¬توانید مشتری را خشنود ساخته و از رشد سودبخش کاری که انجام می¬دهید لذت ببرید. این اصول عبارتند از:
1- مشتریان را بر اساس نیازهای خدمتی گروه¬های مشخص دسته بندی نموده و زنجیره تامین را برای خدمت سود بخش¬تر به آنها مطابقت دهید.
2- شبکه پشتیبانی برای نیازهای خدمتی و سودبخشی دسته¬های مشتریان سفارش دهید.
3- به علایم بازار توجه کنید و برنامه تقاضا را بر اساس زنجیره تامین، اطمینان از پیش-بینی¬های پایدار و تخصیص منابع بهینه مرتب کنید.
4- محصول نزدیک¬تر به مشتری را تفکیک کنید و تمام زنجیره تامین را به سرعت تغییر دهید.
5- منابع راهبردی تامین را برای کاهش هزینه کل مواد و خدمات آنها مدیریت کنید.
6- یک استراتژی فناوری گسترده زنجیره تامین که از سطوح چندگانه تصمیم¬گیری حمایت می¬کند و دید روشنی از جریان تولیدات، خدمات و اطلاعات ارایه می¬دهد را توسعه بدهید.
7- کانال پوشش دهنده اندازه¬گیری عملکرد برای سنجش موفقیت جمعی در رسیدن به کارایی و اثر بخشی کاربران نهایی ایجاد کنید.
راه¬حل¬های 2i جهت مقابله با چالش¬های حمل و نقلی:
امروزه شرکت¬های حمل و نقل با چالش¬های متعددی از جمله افزایش هزینه سوخت، تعهدات اجباری جدید، افزایش جهانی کاربران سطوح بالایی از تنوع رهبری زمان مواجه هستند که همگی موجب می¬شوند در صد بالای از هزینه¬های فروش کالا مربوط به هزینه¬های حمل و نقل شود.
صنعت حمل و نقل در حال تجربه مسایل سخت سرمایه¬ای از قبیل کمبود راننده و تجهیزات و ناهماهنگی در جریان حمل توسط منبع یابی جهانی است.
توقع مشتریان از عملکرد حمل و نقل، عملکرد بالاتر در زمان تحویل، کاهش خسارت ترانزیت، انعطاف پذیری وتوانایی جهت انطباق با تغییرات افزایش یافته است. این نیازها به علاوه نیاز افزایش پیگیری و رؤیت محموله در ورودی و خروجی مرزهای بین¬المللی و کنترل آنها موجب شده است شرکت¬ها برای شناسایی این چالش¬ها تلاش نمایند تا بتوانند به بهترین راه¬حل¬ها دست یابند.
راه¬حل¬های 2i می¬تواند بعضی از مباحث بحرانی تجارت را شناسایی کند. این راه¬حل¬ها عبارتند از:
1- مدیریت عملیات حمل و نقل از ابتدا تا انتها به منظور برنامه¬ریزی و اجرا
2- بهینه¬سازی قوی حمل و نقل ترکیبی برای حرکت¬های بین¬المللی و بومی
3- بهترین کلاس برنامه ریز – اجرا – رویت – مستند سازی – اصلاح و گزارش¬گیری
4- هماهنگی چند حاملی – چند سبکی – چند مکانی
5- راه¬حل¬های اجرای یکپارچه شامل: مناقصه خودکار، زمان بندی قرار ملاقات – مدیریت پیشامد – ممیزی حمل و نقل و پرداخت
6- تجزیه و تحلیل خودکار مشکلات غیر مترقبه جریان کار و ارتباطات شغلی
7- تجزیه و تحلیل و گزارش گیری یکپارچه با محوریت سیستم اطلاعاتی مدیریت سطوح بالا
8- بهبود رضایت مشتری از طریق پیش¬بینی¬های دقیق و به روز تحویل و دسترسی به گزارش وضعیت زمان واقعی
9- توانایی گسترش جریان کار – روابط کاربر – یکپارچه سازی سیستم چندگانه داخلی و خارجی با اعمال چارچوب فرآیندهای سریع انتقال 2i 

نتیجه گیری
مبحث زنجیره تامین در سازمان¬ها بخصوص صنایع وابسته است جایگاه خود را روز به روز مستحکم¬تر نماید. در روند تکاملی مدیریت زنجیره تامین سازمان¬ها و شرکت¬ها به دنبال راه حل¬های بهینه جهت انطباق با تغییرات سریع عرضه و تقاضا در بازار هستند. در این بین چالش¬های پیش روی صنعت حمل و نقل و عملیات توزیع، موجب شده شرکت¬ها منظور ارتباطات حمل و نقلی، انبار و مدیری توزیع به طراحی کلی فعالیت¬ها جهت ایجاد محیط یکپارچه مدیریت روی آورند.
چارچوب 2i جهت مدیریت در سطوح بالا به شرکت¬ها راه¬حل ارایه می¬دهد و آنها را برای ایجاد تغییرات در سیستم، رشد نوآوری در تجارت و تغییرات فرآیند کار توانا می¬سازد.
در این مقاله جهت آشنایی بیشتر با 2i مطالبی عنوان گردیده که می¬تواند به عنوان مقدمه¬ای برای بررسی عمیق¬تر آن و بهره گیری در رشد صنعت حمل و نقل ریلی در نظر گرفته شود.


کد مطلب: 104055

آدرس مطلب: http://tinn.ir/vdccp0qsp2bqxx8.ala2.html

تين نيوز

  http://tinn.ir

 

بهره گیری از فناوری 2i در پیشرفت صنعت حمل و نقل ریلی

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید:   SCMمباحث تکنولوژیکSCMبهره گیری از فناوری 2i در صنعت حمل و نقل ریلی